ระบบโซลาร์เซลล์ “ แบบหมุนตามดวงอาทิตย์ ” เพิ่มพลังแสงให้ผลิตไฟได้มากขึ้น 20%

0
4209

แบบหมุนตามดวงอาทิตย์

หลักการทำงานของชุดระบบหมุนตามดวงอาทิตย์นี้ ตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานจนถึงการควบคุมมอเตอร์ เซนเซอร์ โดยอาศัยการทำงานของซอฟต์แวร์ที่เก็บข้อมูลความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ไว้ ซึ่งมีไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นตัวควบคุม โดยให้เซนเซอร์ติดอยู่ที่เพลาของมอเตอร์ทั้งแนวนอน (แกน X) และแนวตั้ง (แกน Y) แล้วส่งสัญญาณไปให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งโปรแกรมนี้จะตั้งองศาการหันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมุมที่รับแสงได้มากที่สุดในแต่ละช่วงเวลา แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะหมุนตาม ดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ทุก 8 นาที การหมุนหนึ่งครั้งจะเปลี่ยนมุมไป 3 องศา และใช้เวลาหมุน 20 วินาที เมื่อแสงอาทิตย์หมดในตอนเย็น แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะปรับมาอยู่ในตำแหน่ง Home ซึ่งเป็นตำแหน่งขนานกับพื้นดิน

solar44

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะถูกติดตั้งแบบยึดติดอยู่กับที่ ทำให้ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ดีเพียงบางช่วงเวลาเท่านั้น เนื่องจากดวงอาทิตย์มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตก ปัจจุบันจึงมีการออกแบบระบบที่ทำให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ได้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นโดยอัตโนมัติ

ระบบดังกล่าวเรียกว่า Tracking System หรือระบบ “หมุนตามดวงอาทิตย์” ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบคงที่ประมาณ 20% ปัจจุบันในบ้านเรามีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่นำเทคโนโลยีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบหมุนตามดวงอาทิตย์มาใช้แล้ว นำร่องโดยโรงไฟฟ้าเอกชน 4 แห่งคือ

โรงไฟฟ้า “เอสพีพี ทู” จ.สระบุรี กำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 205 ไร่
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555

โรงไฟฟ้า “เอสพีพี ทรี” จ.ศรีสะเกษ กำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 211 ไร่
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

โรงไฟฟ้า “เอสพีพี โฟร์” อยู่รอยต่อระหว่าง จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี กำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์
ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 160 ไร่ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555

โรงไฟฟ้า “เอสพีพี ไฟว์” จ.ร้อยเอ็ด กำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 185 ไร่
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของโรงไฟฟ้า “เอสพีพี ทู” “เอสพีพี ทรี” “เอสพีพี โฟร์” และ “เอสพีพี ไฟว์” จะจ่ายไฟฟ้าทั้งหมดที่ได้รับจากพลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละวันเข้าสู่ระบบ (ไม่มีการเก็บไว้ในแบตเตอรี่) โดยเชื่อมโยงกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เนื่องจากโรงไฟฟ้าทั้ง 4 แห่งนี้ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับ กฟภ.