การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ มีกี่รูปแบบ

0
2251

แสงอาทิตย์ถูกนำมาใช้ประโยชน์มานานในรูปแบบการใช้งานโดยตรง เช่น การตากผ้า ตากอาหารแสงอาทิตย์เป็นอีกหนึ่งของพลังงานทางเลือกที่ได้รับการยอมรับ ว่าสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดี

ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ปัจจุบันเราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ได้ 2 รูปแบบ คือ แสง/รังสีจากดวงอาทิตย์ และ ความร้อนจากดวงอาทิตย์

การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จำเป็นต้องอาศัยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้หลักของการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง

การผลิตไฟฟ้าจากความร้อนแสงอาทิตย์ สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทหลักๆ โดยแบ่งตามกระบวนการรวบรวมความร้อนให้กับตัวกลางก่อนนำไปหมุนกังหันหรือมอเตอร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

  • ระบบรงพาราโบลิค (Parabolic Through) เป็นระบบแบบรางยาว โค้ง เป็นตัวรับแสงอาทิตย์ให้สะท้อนไปยังท่อที่ขนานกับแนวราสง เพื่อถ่ายเทความร้อนให้ของเหลว อย่าง น้ำ น้ำมัน ที่ไหลผ่านท่อ จนกลายเป็นไอและไปขับเคลื่อนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
  • ระบบหอคอย (Power Towr) ประกอบด้วยตัวรับความร้อนที่ติดตั้งอยู่กับที่บนหอคอย โดยถูกล้อมรอบด้วยแผงกระจกขนาดใหญ่จำนวนมาก หรือ โฮลิโอสเตท ทำหน้าที่สะท้อนแสงไปยังตัวรับความร้อน ของเหลวที่อยู่ภายในจะระเหยเป็นไอและไปขับเคลื่อนกังหันผลิตกระแสไฟฟ้า
  • ระบบจานพาราโบลิค (Parabolic Dish) ร่วมกับเครื่องยนต์สเตอร์ลิง โดยใช้หลักการแปลงความร้อนจากรังสีให้เป็นพลังงานกลในการผลิตกระแสไฟฟ้า องค์ประกอบของระบบจานพาราโบลิคคือ จานรวมแสงพราราโบลิค เครื่องยนตร์สเตอร์ลิง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยการส่งผ่านความร้อนของแสงอาทิต์สู่ลูกสูบของเครื่องยนตร์สเตอร์ลิง ที่ติดตั้งอยู่บนจุดโฟกัสของจานพาซาโบลิคส่งผลให้เครื่องยนตร์ทำงานอย่างต่อเนื่อง