อุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์ การอ่านสเปคแผงโซล่าเซลล์ Electrical Characteristics Solar Module

0
15180

อุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์ การอ่านสเปคแผงโซล่าเซลล์  Electrical Characteristics Solar Module แผงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(แผงโซล่าเซลล์) หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Photovoltaics module(PV module) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Solar module ซึ่งมีลักษณะด้านหน้าเป็นแผ่นกระจกใส ด้านในเป็นแผ่นเซลล์โซล่าเซลล์หลายแผ่นต่อเรียงกัน อาจจะมีสีที่แตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของวัสดุโซล่าเซลล์ที่มาทำแผง ขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันไปแล้วแต่ขนาดของกำลังไฟฟ้า(วัตต์) ที่ผลิตได้ ภายนอกขอบเป็นโลหะหรืออลูมิเนียมหุ้มไว้อย่างแข็งแรง ไว้สำหรับยึดกับตัวจับสำหรับติดตั้งในที่ต่างๆ ได้

ปัจจุบันมีหลายบริษัทได้เป็นผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์ออกมามากมายหลายยี่ห้อ บางโรงงานผลิตออกมา เป็นสิบยี่ห้อก็มี  และเพื่อให้ผู้ใช้อย่างเราๆ ได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ  จึงมีการติด Electrical Characteristics Solar Module หรือบ้านเราเรียกง่ายๆ ว่า “สเปคของแผงโซล่าเซลล์” แนบมากับตัวแผงโซล่าเซลล์ด้วย จึงทำให้รู้ว่าสเปคแต่ละแผ่นเป็นอย่างไร เพื่อจะเลือกได้ถูกเวลานำไปออกแบบและใช้งานจริงได้ โดยค่าต่างๆส่วนใหญ่ทุกบริษัทจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้ ผมนำตัวอย่างแผงที่ผมใช้อยู่มาอธิบายก็แล้วกันครับ (อันนี้ที่ติดอยู่ด้านหลังแผงเลยนะครับ)

SHARPsolarpanel120W2

SHARP = แผงโซล่าเซลล์นี้ยี่ห้อ SHARP

SOLAR MODULE = แผงโซล่าเซลล์

ND-L3E6ET = รุ่นของแผงโซล่าเซลล์  ND-L3E6ET

NOMINAL RATINGS =  ข้อมูลทั่วไป คุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้จริง

MAXIMUM POWER =  ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum power, Pmax)มีหน่วยเป็นWpคือ ค่าวัตต์สูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แผงตัวนี้คือ 123.0 W

OPEN CIRCUIT VOLTAGE =  ค่าแรงดันเปิดวงจร (Open circuit voltage, Voc)มีหน่วยเป็น V คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อวัดโดยไม่ได้ต่อภาระระหว่างขั้วบวกและลบ แผงนี้มีค่า 21.3 V

SHORT CIRCUIT CURRENT = ค่ากระแสลัดวงจร (Short circuit current, Isc)มีหน่วนเป็น A คือ ค่ากระแสไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อวัด
โดยการลัดวงจรขั้วบวกและลบเข้าหากัน  แผงนี้เท่ากับ 7.90 A

MAXIMUM POWER VOLTAGE =  ค่าแรงดันที่กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum power voltage, Vmpp)มีหน่วยเป็น V คือค่าแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด แผงนี้เท่ากับ 17.2 V

MAXIMUM POWER CURRENT = ค่ากระแสที่กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum power current, Impp)มีหน่วยเป็น A คือ ค่ากระแสไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด แผงนี้เท่ากับ 7.16 A

MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE =  ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่แผงโซล่าเซลล์จะต่อในระบบได้ (หมายถึงต่อพ่วงกันได้หลายๆ แผง) แผงนี้เท่ากับ 540 V

IRRADIANCE = ที่สภาวะทดสอบมาตรฐาน (Standard Test Condition, STC) ที่พลังงานแสงที่ตกกระทบ 1,000 วัตต์/ตร.ม สเปคตรัมของแสงที่ผ่านชั้นบรรยากาศหนา 1.5 เท่า (Air mass = 1.5) และ ที่อุณหภูมิ 25°C

Ser No = ย่อมาจาก Serial number สำหรับแผงนี้คือ 050608379 ซึ่งเลขนีจะมีแผงเดียวบนโลก เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตได้กำหนดไว้ ในระบบ DATA ของบริษัท สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ในกรณีที่มีปัญหา หรือกรณีอื่นๆ

ASSEMBLED IN THAILAND = แผงนี้ประกอบในประเทศไทย