ติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่แล้ว ประหยัดเงินได้อีกเยอะ

0
44986

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด (On Grid)

เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า คือระบบเชื่อมต่อกับสายไฟภายในบ้าน 220 V ที่เราใช้กันจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ การไฟฟ้านครหลวง ข้อดีของระบบนี้คือ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ให้เปลีองเงิน 2-5 ปี เปลี่ยนที ไม่คุ้ม ทำให้เราลดค่าไฟที่ใช้ในบ้านเวลาแดดจัดๆ และไม่ทำให้มิเตอร์ไฟฟ้าหมุนกลับ เพราะเราขออนุญาตจากการไฟฟ้า จะมาเปลี่ยนมิเตอร์เป็นแบบล็อคการหมุนกลับหรือแบบดิจิตอลให้เราแทน  (คนที่แอบติดโดยไม่แจ้งการไฟฟ้า แล้วมิเตอร์หมุนย้อนกลับ วันดีคืนดีจะโดนย้อนหลังได้นะครับ ระวังกันไว้)

Solar Cell GridTieInverter

จุดเด่นของระบบออนกริด บ้านที่ติดตั้งระบบออนกริด จะมีแหล่งจ่ายไฟ 2 ทาง ทางหนึ่งจากการไฟฟ้า และอีกทางหนึ่งจากโซลาร์เซลล์ ระบบไฟที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ จะแปลงไฟโดยอินเวอร์เตอร์ และสามารถต่อไฟร่วมกับ ระบบไฟจากการไฟฟ้าได้ ไม่ต้องทำระบบสลับไฟใดๆทั้งสิ้น สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด โดยไม่ใช้แบตเตอรี่

ตัวอย่างการใช้ไฟฟ้าระบบนี้ เช่น คุณแม่บ้านจะรีดผ้าเวลากลางวัน เตารีดใช้พลังงานไฟฟ้า  1,500 วัตต์ แต่เราผลิตได้  800 วัตต์ เราก็จ่ายค่าไฟให้การไฟฟ้าเพียง 700 วัตต์เท่านั้น  หรือบ้านใครร้อนๆ ตอนกลางวัน เปิดเครื่องปรับอากาศ 2,500 วัตต์ เราติดตั้งระบบ ออนกริดไว้ 3,000 วัตต์ เป็นไงครับ ใช้เครื่องปรับอากาศไม่เสียค่าไฟให้การไฟฟ้าเลย

ระบบนี้ไม่ต้องคำนึงว่า Load ในบ้านใช้งานมากน้อยเพียงใด ระบบไฟโซลาร์เซลล์ จะช่วยลดค่าไฟลงบางส่วนเท่านั้น ตามกำลังที่ผลิตได้ หากใช้ไฟมากกว่าระบบโซลาร์ผลิตได้ จะไปดึงไฟจากการไฟฟ้านำมาใช้ ระบบนี้สามารถติดชุดใหญ่ หรือชุดเล็ก ตามงบประมาณ แต่ควรคำนวณขนาดให้เหมาะสม

อินเวอร์เตอร์ แบบออนกริด จะทำงานเมื่อมีไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ และมีไฟจากการไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลาร์เซลล์ เป็นไฟฟ้าที่ได้มาใช้ฟรี ตอนเย็นใกล้ค่ำโวลท์ของแผงโซลาร์จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อต่ำถึงเกณฑ์ที่กำหนด อินเวอร์เตอร์จะปิดตัวลงอัตโนมัติ รอรุ่งเช้าของวันใหม่ เมื่อมีแสงสว่าง โวลท์ของแผงโซลาร์จะค่อยๆสูงขึ้น ทำให้อินเวอร์เตอร์กลับมาทำงานอีกครั้ง

จุดด้อยของระบบออนกริด ระบบไฟจะไม่สามารถใช้งานกลางคืนได้ กลางคืนจะใช้ไฟจากการไฟฟ้า สำหรับตอนกลางวัน หากไฟจากการไฟฟ้าดับลง อินเวอร์เตอร์จะหยุดการทำงานไปด้วย ถึงแม้ว่าแผงโซลาร์ยังสามารถผลิตไฟได้ก็ตาม เพื่อป้องกันไฟย้อนไปดูดเจ้าหน้าที่ ที่กำลังซ่อมบำรุง

อุปกรณ์สำหรับ On-grid System ติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด

เป็นอุปกรณ์เบื้องต้น สำหรับการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า

 • กริดไท อินเวอร์เตอร์ ต้องเป็นรุ่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากการไฟฟ้าเท่านั้น ถึงจะขออนุญาตเชื่อมต่อสายส่งได้
 • แผงโซลาร์เซลล์
 • กล่องเบรคเกอร์ คอนโทรล DC AC Surge Protection
 • อุปกรณ์ยึดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา
 • สายไฟโซลาร์เซลล์ PV1-F ข้อต่อสาย MC4

solar home


วิธีการการออกแบบระบบ ติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด

 1. คำนวณปริมาณการใช้งานในตอนกลางวัน กี่ยูนิต (KWh) เพื่อเลือกขนาดอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสม
 2. ดูสเปคอินเวอร์เตอร์ input DC จากแผงโซลาร์สูงสุดกี่ KW เพื่อออกแบบแผงโซลาร์เซลล์ รวมทั้งดูว่ามีกี่ MPPT เพื่อคำนวณว่าต้องแบ่งแผงเป็นกี่ชุด
 3. ดูพิ้นที่ติดตั้ง ว่าเป็นหลังคาแบบใด สามารถติดตั้งแผงโซลาร์ วางติดกันกี่แผง จำนวนกี่ชุด
 4. ดูจุดติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ กล่องเบรคเกอร์ และการเชื่อมต่อสายไฟฟ้า ตามความเหมาะสม สวยงาม และปลอดภัย

สรุปติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด

 1. โซล่าเซลล์ระบบ On Grid, Hybrid ต้องขออนุญาตการไฟฟ้า ระบบจำหน่าย Off grid ไม่ต้อง
  ขออนุญาติ
 2. ถ้าไม่ขออนุญาตการไฟฟ้าแล้ว หรือแอบเชื่อมต่อ ทางการไฟฟ้าสามารถดำเนินการคดีฟ้องร้องในภายหลังได้
  หากพิสูจน์แล้วว่าการติดตั้งดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาในระบบจำหน่าย กระแสไฟฟ้า (ฟ้องร้องเจ้าของอาคาร,
  มิเตอร์หรือผู้อนุญาตให้ติดตั้ง)
 3. ถ้าติดตั้งระบบ On grid ไปแล้วสามารถแจ้งการไฟฟ้าได้ ขั้นตอนการดำเนินงานคล้ายๆกัน
 4. ถ้าจะขออนุญาตเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า ก็ต้องใช้อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านมาตรฐานการไฟฟ้าเท่านั้น
  ไม่งั้นทางการไฟฟ้าก็จะไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อระบบดังกล่าว
 5. หากการไฟฟ้าอนุญาตให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า ถ้ามิเตอร์ที่บ้านเป็นมิเตอร์แบบไม่หมุนกลับทั้งแบบดิจิตอล
  หรืออนาล๊อกก็ไม่ ต้องเปลี่ยนมิเตอร์
 6. กำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมในการติดตั้งควรตรวจเช็คโดยการบันทึกค่ากำลังไฟฟ้าในแต่ ละช่วงเวลา
  และนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำ Load Profile เพื่อหาค่าเฉลี่ยหรือ มัธยฐาน (ข้อมูลกระจายผิดปกติ)
  ให้เหมาะสมกับการใช้งาน