ระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยโซล่าเซลล์กระแสตรงแรงดันสูง (High Voltage DC Solar Cell)

0
4291

ระบบผลิตไฟฟ้า

ส่วนใหญ่การผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) หรือเครื่องปั่นไฟ ที่ใช้พลังงานลม หรือพลังงานน้ำ ไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และถ้ามีแรงดันไฟฟ้า อยู่ระหว่าง 200-250 ก็สามารถนำไปใช้งานได้ทันที กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือจะต่อผ่านตัวปรับปรุงแรงดัน (Regulator) ให้มีแรงดันไฟฟ้าที่สม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้น แต่จะใช้ไฟได้เฉพาะเวลาที่มีลมพัด หรือมีน้ำไหลเท่านั้น แต่ถ้าหากต้องการเก็บสำรองไฟฟ้าไว้ จำเป็นต้องแปลงเป็นกระแสตรง DC เพื่อเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่ คือการซาร์ตแบตเตอรี่นั่นเอง ซึ่งมักมีแรงดันต่ำ เช่น 12 VDC  24VDC หรือ 48VDC เมื่อจะนำไปใช้กับเครื่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ก็ต้องแปลงกับมาเป็นระบบ กระแสสลับ AC โดยใช้ อินเวอร์เตอร์ Inverter กลายเป็นระบบไฟฟ้า 220 VAC เหมือนไฟฟ้าที่การไฟฟ้าจำหน่ายให้เราใช้อยู่ทุกวันนั่นเอง
solar panal
เช่นเดียวกับระบบโซล่าเซลล์ ที่จะผลิตไฟฟ้ากรแสตรง DC หากต้องการใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ต้องแปลงเป็นระบบ AC โดยอินเวอร์เตอร์ Inverter ถึงจะใช้งานได้ ข้อเสียของการแปลงแบบนี้คือ พลังงานไฟฟ้าจะสูญเสียในระหว่างการแปลงระบบ DC เป็น AC ประมาณ 10% ดังนั้นหากมีการผลิตไฟฟ้าออกมาแล้วใช้ได้เลย จะเป็นการใช้พลังงานธรรมชาติแบบคุ้มค่า และเต็มประสิทธิภาพ ระบบโซล่าเซลล์กระแสตรงแรงดันสูง (High Voltage DC Solar Cell)คือการเอาแผงโซล่าเซลล์หลายๆเซลล์ มาต่ออนุกรมกัน ให้ได้แรงดันไฟฟ้า 220VDC  ซึ่งมีกำลังเพียงพอต่อการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านบางชิ้น โดยไม่ต้องใช้เครื่องแปลงไฟ หลายกรณีไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ด้วยซ้ำไป ทำให้ประหยัดต้นทุนได้มาก

เครื่องใช้ไฟฟ้า 220VAC หลายชนิดสามารถทำงานได้ดี หากถูกป้อนด้วยไฟฟ้าขึ้นไป เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดตะเกียบ ทีวี จอแอลอีดี คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเป็นต้น ในกรณีที่จะนำ ระบบโซล่าเซลล์กระแสตรงแรงดันสูง มาใช้งานโหลดประเภทมอเตอร์ จำเป็นต้องแปลงไฟผ่านตัว เครื่องสำรองไฟสำหรับbulb220Vคอมพิวเตอร์  UPS แต่หากใช้มอเตอร์ ขาดใหญ่ เช่นมอเตอร์ 3 เฟส ต้องใช้ Frequency Inverter เป็นตัวแปลงไฟ  ข้อควรระวังสำหรับระบบนี้คือ หากเดินสายไฟฟ้าไกลเกินไปอาจเกิดการสูญเสียในสาย แปรผันตามระยะสายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วย และอาจต้องพิจารณาใช้สายไฟ PV / PV1-F เนื่องจากเป็นสายทองแดงเคลือบดีบุก หุ้มฉนวน 2 ชั้น ทดความร้อน และกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น การออกแบบระบบ จะต้องระมัดระวังในการพิจารณา เลือกชนิดและขนาดสายไฟให้เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ หากเลือกสายไฟที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดความร้อนสูงและเกิดไฟไหม้จากกระแสที่มากเกินได้

solar cell pv1-f
สายไฟชนิด PV / PV1-F