รายชื่ออินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน และสามารถใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ของ กฟน. และ กฟภ.

0
4194

รายชื่ออินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน และสามารถใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

1. อินเวอร์เตอร์ ABB รุ่น PVS300-TL-3300W-2  ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 3.3 kVA

PVS300-TL-4000W-2  ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kVA
PVS300-TL-4600W-2  ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4.6 kVA
PVS300-TL-6000W-2  ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 6 kVA
PVS300-TL-8000W-2  ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 8 kVA

2. อินเวอร์เตอร์ EMERSON  รุ่น SSL0250B  ขนาด 380/400 V, 3 ph, 50 Hz, 250 kW

SSL0500B  ขนาด 380/400 V, 3 ph, 50 Hz, 500 kW

3. อินเวอร์เตอร์ CEHE    รุ่น EHE-N1K5TL-TM  ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 1.5 kW

EHE-N2KTL-TM   ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 2 kW
EHE-N3KTL-TM   ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 3 kW
EHE-N4KTL-TM   ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW
EHE-N4K6TL-TM ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4.6 kW

4. อินเวอร์เตอร์ DELTA รุ่น SOLIVIA 5.0APG3  ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 5 kW

RPI-M20A ขนาด 230/400 V, 3 ph, 50 Hz, 20 kVA

5. อินเวอร์เตอร์ LEONICS  รุ่น APOLLO G-4300TL(M)  ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 3 kW

APOLLO G-4500TL(M)  ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 5 kW

6. อินเวอร์เตอร์ Schneider Electric

Conext RL 3000 E ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 3 kVA
Conext RL 3000 E-S ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 3 kVA
Conext RL 4000 E  ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kVA
Conext RL 4000 E-S  ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kVA
Conext RL 5000 E  ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 5 kVA
Conext RL 5000 E-S  ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 5 kVA
Conext TL 20000 E ขนาด 230/400 V, 3 ph, 50 Hz, 20 kVA

7. อินเวอร์เตอร์ SMA  รุ่น SB 3600TL-21 ขนาด 230 V, 1 ph, 50 Hz, 3680 W

STP 20000TLEE-10 ขนาด 230/400 V, 3 ph, 50 Hz, 20 kW

ข้อมูล ณ. 14 ต.ค. 2556

Solar Cell GridTieInverter

 

รายชื่ออินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและสามารถใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

1.อินเวอร์เตอร์ Schneider Electric

XC 680  ขนาด 3P, 380 V 680 kW
XC 630  ขนาด 3P, 350 V 630 kW
XC 540  ขนาด 3P, 300 V 540 kW
Conext TL 20000 E ขนาด 3P, 230/400 V 20 kW
Conext TL 15000 E  ขนาด 3P, 230/400 V 15 kW
Conext RL 3000 E, Conext RL 3000 E-S  ขนาด 1P, 230 V 3 kVA
Conext RL 4000 E, Conext RL 4000 E-S  ขนาด 1P, 230 V 4 kVA
Conext RL 5000 E, Conext RL 5000 E-S  ขนาด 1P, 230 V 5 kVA

2.อินเวอร์เตอร์ ABB

PVS800-57-1000KW-C ขนาด 3P, 400 V  1,000 kW

3.อินเวอร์เตอร์ GROWATT

GROWATT 3600MTL-10  ขนาด 1P, 230 V 3.6 kW
GROWATT 4200MTL-10  ขนาด 1P, 230 V 4.2 kW
GROWATT 5000MTL-10  ขนาด  1P, 230 V 4.6 kW
GROWATT 10000UE       ขนาด 3P, 230/400 V 10 kW
GROWATT 12000UE       ขนาด 3P, 230/400 V 12 kW
GROWATT 18000UE       ขนาด 3P, 230/400 V 18 kW
GROWATT 20000UE       ขนาด 3P, 230/400 V 20 kW

หมายเหตุ : อินเวอร์เตอร์รุ่นอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้น สามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเป็นไป ตามข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ข้อมูล ณ. 14 ต.ค. 2556