ระบบโซล่าฟาร์ม (SOLAR FARM system หรือ Photovoltaic power station)

0
4298

ระบบโซล่าฟาร์ม (SOLAR FARM SYSTEM)

หรือที่เรียกว่า โรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ Photovoltaic power station เป็นระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ (PV) ที่ออกแบบมาสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจำนวนมากๆ ระดับเมกะวัตต์ MW อุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและ มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดที่ใช้ไม่มีวันหมดและเป็นการผลิตที่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ และเป็นพลังงานทางเลือกที่ใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิลอย่างนํ้ามันและก๊าซ ธรรมชาติ และถ่านหินซึ่งนับวันจะร่อยหรอหมดไป

SOLAR FARM system 04ที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ในเขตศูนย์เส้นสูตร ทำให้มีช่วงเวลาในการรับแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปีอย่างมากมาย โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับแสงอาทิตย์เฉลี่ยวันละประมาณ 5 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร ซึ่งสูงกว่าประเทศทางแถบยุโรปที่มีค่าเฉลี่ยเพียงวันละ 3-4 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อตารางเมตร จึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสำหรับธุรกิจโซลาร์ฟาร์มเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ภาครัฐจะส่งเสริมอัตราค่าไฟฟ้าในรูปแบบ Feed in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมีอัตรา FIT ในช่วงปีที่ 1-3 ในอัตรา 9.75 บาทต่อหน่วย ในช่วงปีที่ 4-10 ในอัตรา 6.5 บาทต่อหน่วย และในช่วงปีที่ 11-25 ในอัตรา 4.5 บาทต่อหน่วย  จะช่วยให้โครงการมีผลตอบแทนที่น่าพอใจ และสถาบันการเงินของรัฐพร้อมที่จะให้เงินสนับสนุน อย่างไรก็ตาม แต่ภาครัฐควรส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นในการพัฒนาและขยายการลงทุน เพราะไม่เช่นนั้น โครงการจะต้องมีการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศเกือบทั้งหมด เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำกว่า

โครงการระบบโซล่าฟาร์ม จังหวัดลำปาง นายอมร ทรัพย์ทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามสัญญากับ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO ให้ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115/22 เควี สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดลำปาง มูลค่างาน 140.03 ล้านบาท

แผนลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ จ.ลำปาง จะสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายในสิ้นปี 2557 ซึ่งเมื่อเสร็จเรียบร้อยและสามารถจ่ายไฟได้ตามแผนที่วางไว้ ก็จะส่งผลทำให้กำไรของบริษัทฯ เติบโตขึ้น โดยโครงการนี้คาดว่ารายได้น่าจะใกล้เคียงกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ คือประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อปี ที่เริ่มติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไปแล้วบางส่วนตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ และจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. ทันตามกำหนดสัญญาวันที่ 1 ธันวาคม ปีนี้

SOLAR FARM system 05 SOLAR FARM system 03 SOLAR FARM system 02