ขยายเวลาลงทะเบียนขอใบอนุญาตขายไฟฟ้าในโครงการ Solar Rooftop 2013 ออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

0
2166

ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศขยายระยะเวลาการยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 11 ต.ค.56 ออกไปเป็นวันที่ 15 พ.ย. 2556  เนื่องจากยังมีผู้เข้าร่วมเพียง 5-6 MW จากเป้า 100 MW เท่านั้น

Solar Rooftop2013

กฟน. ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาโครงการ Solar PV Rooftop :  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการSolar PV Rooftop ครั้งที่ 1 ซึ่งได้ยื่นคำขอระหว่างวันที่ 23 ก.ย.-11ต.ค. โดยมีผู้ยื่นจากกลุ่มอาคารขนาดเล็กและอาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงานรวม 113 ราย ขณะที่กลุ่มบ้านเรือนมีผู้ยื่นทั้งสิ้น 160 ราย